Emanet - İhanet

Akıl, göz, sair his ve organlar, kâinatta sergilenen sanatı Rabbaniyeyi temaşa, emri İlahiyi bildiren, Kitabullah’ı okumak öğrenmek ve sünneti Resulü takliden yaşayıp cenneti kazanmak için verilmiş çok değerli emanetlerdir.

Emanete riayetin mükâfatı, ihanetin ise derecesi nispetinde büyük cezasının olduğu, insani ilişkilerimizde bile kendisini bütün çıplaklığı ile gözler önüne sererken,

Allah’ın vermiş olduğu, başta hayat ve hayata hizmet eden her şeyi,

haraç almış gibi sorumsuzca kullanmamız, şiddetli bir cezayı hak ettiğimiz göstermez mi?

İhanetini terk edip, pişman olmayan kimsenin, bağışlanmayı beklemesi ne kadar mantıklı olabilir?

Allah emanetlerin farkında olup, veriliş amacı doğrultusunda kullanma, emirlerine riayet edip, yasaklarından sakınma şuur ve basireti ihsan buyursun.

Necdet EREM

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !